Optireal – Ratkaisut talotekniikkaan.

Arvoa tuottavaa osaamista

Talotekniikalla luodaan ja ylläpidetään kiinteistöjen energiatehokkuutta, sisäilmastoa ja turvallisuutta. Optireal Oy on rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijatoimisto, jonka arvoa tuottava osaaminen liittyy talotekniikkaan.

Palvelut talotekniikan optimointiin:

Kartoitukset ja selvitykset

Kartoitamme ja selvitämme olemassa olevien kiinteistöjen ja järjestelmien nykytilaa sekä suoritamme korjaustapa- ja järjestelmävertailuja. Selvitämme ratkaisut kiinteistöjen sisäilmastossa tai taloteknisissä järjestelmissä havaittuihin ongelmiin. Kartoituksista saatua tietoa hyödynnetään rakennushankkeen tai kiinteistön ylläpidon suunnittelussa ja hankinnassa.

Olosuhde- ja järjestelmäoptimointi

Olosuhde- ja järjestelmäoptimoinnilla tähtäämme kiinteistöjen sisäolosuhteiden, tekniikan toimivuuden ja järjestelmien energiatehokkuuden tasapainoon. Järjestelmien tarkoituksen- ja tarpeenmukainen toiminta mahdollistaa tilojen käyttömukavuuden, ylläpitokustannusten säästöt ja järjestelmien elinkaarien maksimoinnin.

Kiinteistöauditoinnit ja elinkaarihallinta

Palvelulla huolehditaan kiinteistöomaisuuden arvon pysyvyydestä. Auditoinneilla varmistetaan tekniikan ja ylläpito-organisaation toimintaa sekä kehitetään ylläpidon toimenpiteitä paremmin kiinteistön tarpeita vastaavaksi. Elinkaarihallintaan liittyvällä tiedonkeruulla ja tiedon analysoinnilla ennakoidaan sekä ennaltaehkäistään tulevia korjaustarpeita ja investointeja kiinteistöissä.

Energiakartoitukset ja -konsultointi

Energiakartoituksien tarkoitus on selvittää kiinteistön energiankulutus ja -säästöpotentiaali sekä kannattavat toimenpiteet kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi konsultoimme asiakkaitamme energiatehokkuusinvestointien rahoitusvaihtoehdoissa ja julkisten tahojen tarjoamissa energiatuki- ja avustusmahdollisuuksissa.

Projektinjohto ja laadunvalvonta

Tarjoamme projektinjohdon ja laadunvalvonnan palvelut talotekniikan tarvemäärittelyyn, suunnitteluun ja rakentamiseen. Korostamme tekniikan yhteensovittamisen ja toimivuuden varmistamisen merkitystä. Palvelulla huolehditaan erityisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden määrittelystä sekä hankkeiden johtamisesta ja valvomisesta asetettuihin tavoitteisiin.

Koulutus-, opastus- ja kehitystehtävät

Teemme talotekniseen rakentamiseen, laadunvarmistukseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä koulutus-, opastus- ja kehitystehtäviä. Jaamme osaamistamme talotekniikasta ja kiinteistöomaisuuden arvon ylläpidosta. Kehitämme alaa kohti energiatehokkaita ja paremmin toimivia älykkäitä kiinteistöjä, joissa käyttäjät voivat hyvin ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy.

Tarkoitus ja tapa toimia

Mahdollistamme kiinteistöihin asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden edellyttämät tekniset järjestelmät. Teetämme kestäviä ja toimivia talotekniikan ratkaisuja, joilla varmistamme kiinteistöomaisuuden arvon pysyvyyden ja korkean käyttäjätyytyväisyyden.

Varmistamme teknisten järjestelmien ja tilaratkaisujen välistä integraatiota sekä vaikutusta toisiinsa kaikissa käyttötilanteissa. Tuomme tarvemäärittelyn ja toiminnan varmistamisen korostetusti osaksi rakentamis- ja ylläpitoprosessin kaikkia vaiheita.

Laatu, palveluasenne, asiakasymmärrys ja korkea ammattitaito ovat kaiken toimintamme keskiössä. Asiakkaille tuotettu arvo luodaan konkreettisella ratkaisukeskeisyydellä.

Talotekniikka=

Kiinteistöjen tekniset järjestelmät, kuten lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, käyttövesi-, viemäri-, automaatio-, palontorjunta-, sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät.

Meistä

Optireal Oy on talotekniikkaan erikoistunut asiantuntijatoimisto, joka palvelee asiakkaitaan Suomen laajuisesti. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.

Helsingissä toiminnastamme vastaa Janne Gustafsson, joka on toiminut menestyksekkäästi LVI-asentajan, rakennuttajakonsultin ja talotekniikkavalvojan tehtävissä vuodesta 2008 alkaen.

Tampereella toiminnastamme vastaa Roni Haataja, joka on toiminut menestyksekkäästi LVI-asentajan, -työnjohtajan ja talotekniikkavalvojan tehtävissä vuodesta 2010 alkaen.

Soita ja kysy lisää! Voit myös poiketa käymään meidän toimitiloissa Helsingin Arabiassa tai Tampereen Ratinassa.