Palvelut

Huolehdimme asiakkaan talotekniikkaan liittyvien tarpeiden,
tavoitteiden ja sopimusten toteutumisesta

Projektinjohto ja laadunvalvonta

Tarjoamme projektinjohto- ja valvontapalvelut talotekniikan tarvemäärittelyyn, suunnitteluun ja rakentamiseen. Varmistamme projektien laadullisten, ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Korostamme tekniikan toimivuuden ja yhteensovittamisen merkitystä. Huolehdimme asiakkaan tarpeiden sanoittamisesta sekä hankkeiden johtamisesta ja valvomisesta asetettuihin tavoitteisiin.

Talotekniikka valvonta tampere
Talotekniikka valvonta helsinki

Kartoitukset ja selvitykset

Kartoitamme kiinteistöjen ja järjestelmien nykytilaa sekä suoritamme korjaustapa- ja järjestelmävertailuja. Selvitämme ratkaisut kiinteistöjen sisäilmastossa tai taloteknisissä järjestelmissä havaittuihin ongelmiin. Kartoituksista saatua tietoa hyödynnetään rakennushankkeen tai kiinteistön ylläpidon suunnittelussa ja hankinnassa. Palvelulla tähtäämme tilojen käyttömukavuuden ja elinkaaren maksimointiin sekä ylläpidon kustannussäästöihin.

Koulutus ja kehitystehtävät

Teemme rakentamiseen, laadunvarmistukseen ja kiinteistöjen ylläpitoon koulutus- ja kehitystehtäviä. Kehitämme alaa kohti energiatehokkaita ja paremmin toimivia kiinteistöjä, joissa käyttäjät voivat hyvin ja kiinteistöomaisuuden arvo säilyy/kasvaa. Kehitämme ylläpidon toimenpiteitä paremmin kiinteistöjen tarpeita vastaavaksi ja ennakoimme sekä ennaltaehkäisemme tulevia korjaustarpeita ja investointeja kiinteistöissä.

Töitämme